Licenza

Vídeos, imaxes e textos

Os dereitos de propiedade intelectual do contido da web son titularidade do Concello de Pontevedra ou de terceiros que autorizaron o seu uso e, por tanto, queda prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade que se poida realizar cos contidos das súas páxinas web nin aínda citando as fontes, salvo consentimento por escrito do Concello de Pontevedra. Todos os nomes comerciais, marcas ou signos distintos de calquera clase contidos nas páxinas web do Concello de Pontevedra son propiedade dos seus donos e están protexidos por lei.

Materiais dos/as usuarios/as

Os usuarios e usuarias que envíen contidos asumen que detentan a súa propiedade intelectual. Os contidos publicados polos usuarios e usuarias da web serán tamén, e por defecto, liberadas con licenza Creative Commons-BY. Se alguén quere facer unha excepción a esta norma, pódese poñer en contacto con Tesouros do Tempo por correo electrónico.

Se houbese materiais publicados con licenzas máis restritivas, faríase explícito para cada un deles.

A web

A web creouse empregando software libre. O código está realizado cos frameworks de php e CSS phpCan e cSans, respectivamente, que están liberados con licenza GNU Affero 3.