Colofón

Esta web é un produto desenvolvido pola Navalla suíza entre entre 2013 e 2014, e foi presentada en maio de 2014.

Tecnoloxía

No proceso de creación da web só se empregou software libre.

  • O servidor corre baixo Debian 6.0.7 Squeeze.
  • As páxinas son servidas por un Apache 2.2.16.
  • O sitio está construído co framework de PHP5 (5.3.3) phpCan, co framework de CSS cSans e cos preprocesadores styleCow e ImageCow. Todas estas ferramentas foron desenvolvidas pola Navalla suíza.
  • Para o desenvolvemento da web empregouse a tecnoloxía HTML5 xunto co Framework de frontend Bootstrap.
  • Tamén se empregaron as bibliotecas de Javascript FancyboxSelect2, e mais a ferramenta de php phpMailer.
  • Os mapas foron creados usando o Kartograpth, un framework feito en Python para crear mapas interactivos.
  • Os shapefiles necesarios para crear os mapas teñen procedencia variada, principalmente de Natural Earth, GADM e diversos shapefiles publicados polos gobernos de España e Portugal.

Deseño

O logotipo é unha creación da Navalla suíza, para o que empregamos a tipografía é Bitter e a Droid Sans, proporcionadas por Google Webs Fonts. Para os textos da web usamos tamén a Helvética Neue e Font Awesome para as iconas.

As cores que empregamos son #494D50#61C62F#377718, #BFEBA9, #87A688#8a6d3b#faebcc.