Busca no catálogo de bens materiais

Protección

Pazo de Santa Margarida

Pazo de Santa Margarida

Trátase dunha construción de finais do século XVIII e principios do XIX.

Muíño de Abaixo

Muíño de Abaixo

A agua chega a canle procedente dunha presa.

Muíño da Máquina

Muíño da Máquina

Este muíño tiña unha moa en cada andar

Cruceiro e Cemiterio parroquial

Cruceiro e Cemiterio parroquial

Sufriu secuelas polo seu traslado desde O Igrexario.

Molinera de Rei

Molinera de Rei

Trátase dun muíño de roda vertical.

Cruceiro do Santiño

Cruceiro do Santiño

Ten a imaxe dun cristo crucificado

Antiga Igrexa de Santa María de Gatomorto

Antiga Igrexa de Santa María de Gatomorto

So se conserva a portada monumental de acceso.

Centro de Interpretación das Torres Arcebispais (CITA)

Centro de Interpretación das Torres Arcebispais (CITA)

As Torres Arcebispais foron un dos monumentos máis emblemáticos da historia de Pontevedra.

Cargar máis